Bruksanvisningar för Mifo O5 Standard & Professional

Dessa bruksanvisningar gäller för följande modeller: Mifo O5 Standard, Mifo O5 PLUS och Mifo O5 Professional.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


MIFO O5 – VAD INKLUDERAS?

Båda öronsnäckorna stängs automatiskt av om ingen aktivitet känns av på 5 minuter. VIKTIGT: Vänligen avlägsna den skyddande plasten under varje öronsnäcka och placera dem sedan i laddningsetuiet i minst 10 minuter.

Mifo O5 Instruction Manual

Tillbaka till början ^


Att lyssna för första gången

Mifo placing earbud in ear

 1. Identifiera vänster och höger öronsnäcka. De är markerade med färg och med ”L” för vänster och ”R” för höger.
 2. Sätt in öronsnäckorna i öronen. Vid behov kan du byta silikonkudde för komfort och stabilitet.

Tillbaka till början ^


Bekväm positionering av Mifo O5

 1. Rotera långsamt varje öronsnäcka mot ansiktet. Då vänster och höger öra inte är identiska kan du vid behov använda olika silikonkuddar för dem.
 2. Finjustera rotationen lätt tills du hittar en bekväm vinkel.

Tillbaka till början ^


PARNING AV MIFO O5 MED BLUETOOTH-ENHET

Vänster och höger öronsnäcka kopplas automatiskt när du tar ur dem ur laddningsetuiet.

VIKTIGT: Mifo O5-öronsnäckorna har utformats för att paras tillsammans när de tas ur etuiet. Ta helt enkelt ur båda öronsnäckorna samtidigt för att aktivera parningsläge. Båda öronsnäckorna blinkar då rött och blått. När automatisk parning har slutförts blinkar endast den högra öronsnäckans indikator rött och blått.

I sällsynta fall kan öronsnäckor ej paras automatiskt. Vänligen se följande information för felsökning om det händer.

Tillbaka till början ^


FELSÖKNING: MANUELL PARNING AV VÄNSTER OCH HÖGER ÖRONSNÄCKA

 1. Tryck och håll ner strömknappen på vardera öronsnäckan i två sekunder för att aktivera parningsläge.
 2. Lyssna för att höra bekräftelse på att öronsnäckorna är anslutna.

Tillbaka till början ^

FELSÖKNING: FABRIKSÅTERSTÄLLNING AV O5

Om parning inte genomförs, eller om du ska använda en ny öronsnäcka som ersättning, kan du behöva göra en fabriksåterställning.

För att göra en återställning, vänligen följ stegen nedan:
 1. ”Glöm” O5-enheten från din lista på Bluetooth-enheter
 2. Placera öronsnäckorna i laddningsetuiet i 5–10 sekunder
 3. Ta ur öronsnäckorna och håll sedan ner strömknappen på vardera öronsnäckan i cirka 5 sekunder, tills de stängs av (ljuset slutar blinka)
 4. Håll ner strömknappen på vardera öronsnäckan igen i cirka 10 sekunder tills du ser en röd lampa blinka två gånger
 5. Lägg tillbaka öronsnäckorna i laddningsetuiet i 5–10 sekunder
 6. Ta ur öronsnäckorna från laddningsetuiet och lyssna efter meddelandet som bekräftar att båda öronsnäckorna har parats: ”Dual earbuds pairing is successful"
 7. Hitta O5-enheten i listan på Bluetooth-enheter och anslut till din mobiltelefon eller annan enhet. OBS: Det är möjligt att vänster eller höger öronsnäcka visas i listan på Bluetooth-enheter. Anslut endast till enheten som heter mifo_O5

FELSÖKNING: ÄNDRA SPRÅK

Om fel språk hörs i öronsnäckorna, tryck på strömknappen på höger öronsnäcka 5 gånger i rad för att gå igenom de tillgängliga språken. Lyssna och välj korrekt språk. Ett meddelande bekräftar när du har valt ett nytt språk.


PARA BÅDA ÖRONSNÄCKORNA MED EN BLUETOOTH-ENHET

 1. Ta ur båda öronsnäckorna från det inkluderade laddningsetuiet
 2. Låt din enhet leta efter nya Bluetooth-enheter
 3. Välj mifo_O5

VIKTIGT

I parningsläge blinkar den högra öronsnäckan rött och blått. När parning har slutförts slutar öronsnäckan att blinka. Mifo O5 har utformats för att automatiskt avsluta parning med alla enheter när öronsnäckorna laddas. Du behöver endast ta ur en av öronsnäckorna från etuiet för att återigen koppla till din valda enhet..

Tillbaka till början ^


PARA ENDAST EN ÖRONSNÄCKA MED EN BLUETOOTH-ENHET

Mifo O5 kan användas med endast en öronsnäcka.

 1. Ta ur vänster eller höger öronsnäcka från det inkluderade laddningsetuiet och ställ in din enhet på att hitta nya Bluetooth-enheter.
 2. Tryck och håll ner strömknappen på öronsnäckan i 3 sekunder.
 3. Välj mifo_O5 för att ansluta.

VIKTIGT

I parningsläge blinkar öronsnäckan rött och blått. När parning har slutförts slutar öronsnäckan att blinka.

Tillbaka till början ^


FUNKTIONER PÅ ÖRONSNÄCKORNA

1. STRÖMKNAPP

Para öronsnäckor som inte ansluter till varandra: Tryck och håll ner strömknappen på vardera öronsnäckan i 2 sekunder för automatiskt parningsläge.

Slå på: Tryck och håll ner strömknappen på vänster eller höger öronsnäcka i 1 sekund för att slå på.

Stäng av: Tryck och håll ner strömknappen på vänster eller höger öronsnäcka i 5 sekunder för att stänga av. Den röda lampan blinkar då två gånger.

2. TELEFONSAMTAL

Svara på samtal: Tryck på strömknappen på vänster eller höger öronsnäcka när du får ett samtal för att svara.

Avsluta samtal: Tryck på strömknappen på vänster eller höger öronsnäcka under ett samtal för att avsluta samtalet.

3. AVVISA TELEFONSAMTAL

Tryck snabbt på strömknappen två gånger (på vänster eller höger öronsnäcka) vid inkommande samtal för att avvisa samtalet.

4. PAUSA/SPELA STREAMING ELLER INSPELAT LJUD

Tryck på strömknappen på vänster eller höger öronsnäcka när du lyssnar på ljud för att pausa. Tryck igen för att återuppta uppspelningen.

5. ÅTERSTÄLL ÖRONSNÄCKORNA

I sällsynta fall kan öronsnäckorna ej paras flera gånger eller ha ostabil signal. I dessa fall, tryck och håll ner strömknapparna på båda öronsnäckorna samtidigt. Håll ner i 10 sekunder, tills indikatorn på vardera öronsnäckan blinkar rött två gånger. Placera öronsnäckorna i laddningsetuiet i ett par sekunder, och ta sedan ur dem för att återaktivera.

6. ÖKA ELLER SÄNK VOLYMEN

När båda öronsnäckorna används: Tryck på volymknappen på vänster öronsnäcka för att sänka volymen och på volymknappen på höger öronsnäcka för att öka volymen.

När ena öronsnäckan används: Tryck på volymknappen. Volymen ökar och minskar i en cykel. Fortsätt att trycka på knappen tills du når önskad volym.

7. FÖREGÅENDE/NÄSTA LJUDSPÅR

Nästa ljudspår: När ett ljudspår spelas, tryck och håll ner ”Volym +”-knappen på höger öronsnäcka i 2 sekunder för att gå till nästa ljudspår.

Föregående ljudspår: När ett ljudspår spelas, tryck och håll ner ”Volym –”-knappen på vänster öronsnäcka i 2 sekunder för att gå till föregående ljudspår.

8. HÖRA OMGIVNINGEN

Tryck och håll ner strömknappen i 2 sekunder för att ändra läge så att omgivningen kan höras via öronsnäckornas mikrofoner.

Tillbaka till början ^


LADDA MIFO O5

1. Ladda etuiet

Koppla i den medföljande micro-USB-kabeln till laddningsetuiet och ett USB-uttag. Laddningstid är vanligtvis 30–60 minuter.

2. Ladda öronsnäckorna

Placera öronsnäckorna i motsvarande laddningsutrymme i det inkluderade laddningsetuiet. Magnetiska kontakter håller öronsnäckorna på plats i etuiet.

Enhetens LED-indikatorer visar laddningsstatus enligt följande:

 • Laddar: Röd indikator blinkar kontinuerligt.
 • Helt laddat: Blå indikator blinkar en gång och släcks sedan.

Kapacitetsindikatorer på laddningsetuiet: Mifo O5 har ett antal olika visuella tecken som visar laddningsnivå.

 • När laddningsetuiets batterikapacitet är 60 % eller mer tänds den gröna LED-lampan.
 • När laddningsetuiets batterikapacitet är 40–60 % lyser den vita LED-lampan på sidan av etuiet.
 • När laddningsetuiets batterikapacitet är 30–40 % lyser den röda LED-lampan i mitten.
 • När laddningsetuiets batterikapacitet är under 30 % blinkar den röda LED-lampan i mitten.

Tillbaka till början ^


VIKTIG INFORMATION

Vänligen läs texten nedan för information om din säkerhet och om hur du tar hand om produkten.

 • Höga ljud kan orsaka hörselskador. Lyssna på ljud på en säker volym, under rimliga tider. Rådfråga din doktor för information om lämplig volym och tid för att undvika hörselskador.
 • Var medveten om din omgivning. Öronsnäckor kan blockera ljud från omgivningen.
 • Använd ej produkten när du kör bil eller driver tunga maskiner.
 • Förvara utom syn- och räckhåll för barn.
 • Kan ej rengöras i diskmaskin, tvättmaskin eller annan rengöringsmaskin.
 • Om användning orsakar obehag eller smärta i öronen, vänligen sluta omedelbart att använda produkten och rådfråga en doktor.
 • Förvara ej vid temperaturer under -15 °C eller över 55 °C.

Tillbaka till början ^